Folk‎ > ‎

Herr Carlberg

 
Carlberg är en påhittig man i sina bästa år, med en förkärlek för att uttrycka sig i skrift. Detta expressiva sinnelag ger sig också till känna i en ivran för synthesizersoli, gärna rikt kryddade med pitch bend-effekter, glissandi och överdrivet vibrato. Sin fingerfärdighet vid klaviaturen till trots framstår Carlberg som idel tummar när det handlar om handfast elektronik eller finmekanik; de övriga brukar därför ta hand om sådana spörsmål och låta Carlberg sitta bredvid och komma med orealistiska idéer, läppjande på en Gimlet.

Carlbergs officiella post i SHotQ är "rattmaskinist & elevator".

- Carlberg med egna ord...

- Carlbergs station