Folk‎ > ‎

Ingenjör Ramberg

 

Ramberg är en spirituell man i sina bästa år, med en unik förmåga att kunna kombinera uppsluppen bizarr humor och allvarligt konstnärsskap. Detta kan t.ex. anas i hans solospel, vilket ofta till en början kan förefalla enbart kuriöst men som vid upprepade lyssningar framstår som genialt och banbrytande. Ramberg är också en idéernas man, som förmår finna nya riktningar på transistorjazzens dimhöljda hedar. Men löda kan han inte. Vid festliga tillfällen dricker Ramberg gärna ett glas "Riga Black Balsam".

Rambergs officiella uppdrag i SHotQ är "harmonik & överljudskoloratur".

- Ramberg med egna ord...

- Rambergs station