Du befinner dig i Laboratoriet.

Här pågår allehanda märkliga experiment inom så varierande områden som talgenerering, psykoakustik, farmaceutisk harmonik, jazzhypnos och ultraljudsfiske. Här testas även nyinköpt eller lånad apparatur.

Mitt i rummet står Beskberg, iförd vit labrock, skyddshandskar och en jättelik pannlampa. Han är i full färd med att läxa upp quintettens vokalister, efter att dessa vid flera tillfällen sjungit falskt och otydligt.