Du har nu inträtt i Läs- och Hörsalen.

Två av väggarna täcks av arkivskåp och bokhyllor, och ett par rejäla länsstolar med tillhörande läslampor tronar framför den tredje. Här kan du avnjuta Svenska HotSynthQuintettens färdiga verk, eller förkovra dig i diverse relaterade ämnen. Till exempel kan du se ett särtryck ur "Are you hep to the jive?". Rummet har dock inte den dammiga bibliotekskaraktär man skulle kunna förvänta sig, ty frisk luft och strimmor av solsken letar sig in genom den öppna verandadörren i söder.

Framför en bokhylla står Ramberg och bläddrar förstrött i ett nummer av Orkesterjournalen.