Läs- & Hörsal‎ > ‎Musik‎ > ‎

TigerRag

 

Lyssna (2.82 Mb)

Bakgrund:

Detta stycke är ett musiksociopsykologiskt experiment. Vi läste en artikel om kultgruppen The Residents, vilka på 70-talet gjorde en skiva med pop-covers, enligt följande princip: Originalet spelades in på ett spår på en åttakanalsbandspelare, varefter bandet la på eget material på övriga spår för att slutligen ta bort originalet.

SHotQ beslöt att ta denna princip ett steg längre, genom att låta de fem bandmedlemmarna göra sina pålägg individuellt, utan att höra vad övriga medlemmar gjort. Allt skulle dessutom göras under en kväll.

Som original valdes "Tiger Rag" med Original Dixieland Jazz Band från 1918. Varje bandmedlem fick tre stereospår till sitt förfogande, och en rekorderlig instrumentarsenal kopplades upp (bl.a. en inlånad Korg MS-10, vars skräniga resonanta tvåpolsfilter gör sig hört på många ställen). Situationen gjordes än mer spännande genom att de för stunden "lediga" Hotsyntisterna tillbringade väntan med att dricka grogg i rummet bredvid studion.

Allt detta (inte minst de ackumulerade groggarna) resulterade i ett även i SHotQ-sammanhang mycket underligt stycke. Det faktum att ingen "normalfördelning" av de musikaliska rollerna (lead, bas, solo, etc) gjordes, resulterade i en del märkligheter; t.ex. är det mycket sparsamt med bas-stämmor, förutom i sista varvet som innehåller tre parallella basgångar.

Efter inspelning har stämmorna balanserats i volym och panorerats. På vissa ställen har vi också klippt i materialet för att undvika s.k. gröteffekt.

Detta stycke skall ej användas som basis för bedömning av Svenska HotsyntQuintettens generella kompetens, smak eller mentala hälsa! Det ska ses som ett experiment! Lyssning sker på egen risk!

Övrig Utrusting:

Cubase VST 4.1 Mac

Zoom Studio 1201 effektprocessor

Zoom 2020 effektprocessor

AKG mikrofon

Kuriosa:

Tiger Rag-originalet visade sig vara stämt en kvartston "off", men vi beslöt att hålla oss till A=440 Hz, då alla instrument inte gick att stämma om tillfyllest. Detta glömdes dock gradvis bort under aftonen, varför vissa insatser som vi säger "stämmer skit".