Detta är det s.k. Mörka Rummet.

Efter Verkstadens skarpa belysning är det en smula svårt att urskilja något här - fönstren täcks av tjocka draperier, och skulle du försöka dra isär dessa skulle du till råga på allt finna att samtliga fönster är s.k. blindfönster, målade direkt på väggarna.
Hit drar sig då och då Hotsyntetisterna för att studera pornografi, med hjälp av ett surrande, ozondoftande ballopticon. (Varning! Ingenting för minderåriga!)