Apparater‎ > ‎

Clavia Nord Lead

 

Clavia Nord Lead var det instrument som myntade uttrycket "Virtual Analog". Det handlar alltså om en knippe digitala signalprocessorer som i realtid räknar ut ljudet, och levererar det till lyssnaren via D/A-omvandlare. Utan att ge sig in i någon meningslös diskussion om huruvida analogt låter bättre än digitalt, kan man konstatera att slika instrument egentligen inte faller inom SHotQs ideologiska ramar (jmfr "Gammal Jass på Gamla Syntar" etc). Det bär också stundtals emot att använda Nord Leaden, nu när vi har en så gedigen analog maskinpark.

Dock - faktum kvarstår att Nord Lead är en mycket kompetent synt. Det finns ingen annan synt i vår arsenal som kan göra allt det Norden kan, och Norden kan göra en hel del som ingen annan av våra syntar kan. Därför ska vi nog inte skämmas för vårt digitala svarta får, utan glädjas åt dess resurser och finurligheter! I genomgången nedan kommer vi att låtsas som om instrumentet verkligen hade oscillatorer, filter etc - det blir lättare så.

SHotQs Nord tillhör första generationen NordLeadar, och är expanderad till tolv röster. I korthet rör det sig om en polyfon synt med två oscillatorer (med sync och FM), ett multimode-filter, amplitud- och filterenveloper plus en enklare modulationsenvelope för pitch och FM amount, samt två LFOer (varav den ena på magiskt digitalt vis kan agera arpeggiator). Synten är multitimbral med fyra parter, men detta är inte något vi använder särskilt mycket i SHotQ, "hands on-musiker" som vi är.

En av de mer innovativa finesserna är den fina "Morph"-funktionen, med vars hjälp valfritt antal parametrar kan varieras steglöst via modulationshjul eller anslagskänslighet. Man kan alltså t.ex. fixa till det så att hårdare anslag stänger filtret, drar upp resonansen, ökar mängden filtermodulation från LFO och höjer tonhöjden på Oscillator 2. Till exempel.

En annan trevlig sak är den lilla Pitch Bend-spaken av trä. Den är unik så till vida att den i princip saknar "nollzon" i mitten - i stället används en mycket avancerad industriell mätpryl med jättehög upplösning. Eller nåt. Resultatet är iallafall en hårt fjädrande spak med vars hjälp man kan spela extremt subtila vibraton eller benda till exakt rätt tonhöjd trots att omfånget är ställt på 1 oktav. Oöverträffad, faktiskt.

Vi har använt Nord Lead ganska mycket. Bra exempel där Morph-funktionen används är t.ex. trumpetsolot på Stampede, där de tremulerande attackerna skapas medelst hjulet, ställt att styra mängden arpeggio samt filteröppning. Gong-gong-slaget i början på vårt förstlingsverk Limehouse är ett exempel på Nord Leadens multitimbralitet (fyra olika ljud samtidigt). Och låt oss inte glömma de bizarra trumljud man kan få fram - lyssna t.ex. på kompet under Rambergs solo (också det Nord Lead) i "Caravan"!

- Ljudexempel