Apparater‎ > ‎

Hammond Auto-Vari 64

  Denna mäktiga pjäs inköptes under senhösten 2000, och blev omedelbart (i kraft av ålder och fysisk storlek) SHotQ
s huvudtrumslagare. AutoVari 64 är en rytmbox, konstruerad 1973. Den är nästan en meter bred, avsedd att ligga ovanpå en orgel och förse den smokingklädde organisten med taktfast men smakfullt rytmiskt ackompanjemang. Den platta ovansidan på dess eleganta träkaross lämpar sig väl för placering av drinkglas (givetvis med s.k. coasters) eller en mindre synthesizer.

Det finns sexton olika tvåtakterskomp, var och en med fyra olika varianter (därav "64"). Man kan antingen växla mellan de fyra varianterna (A - D) manuellt, eller låta Hammond sköta saken (därav "AutoVari"). När denna funktion är aktiverad, går maskinen igenom de fyra varianterna i tur och ordning, och byter enligt det intervall man ställt in (från en halv takt till var sextonde takt). Mycket vackert när de upplysta variationsknapparna blinkar i takt.

Själva rytmerna är löst indelade i "klassiska" (Waltz, 6/8 March, Polka/March, Western Shuffle och Ballad), "moderna" (Jazz, Dixieland, Hard Rock, Blues Rock och `Liver Pool') samt latinska (Samba, Bossa Nova, Cha-Cha, Rhumba/Beguine, Tango och Afro Latin). Runt 10 olika ljud verkar användas, alla av klassisk analogkvalitet. Man kan även variera ljudet med en slags vridpot på baksidan. Denna justerar balansen mellan de "ljusa" ljuden (cymbaler, etc) och de mörkare trumljuden.

Tempot spänner mellan 45 och 307 bpm, och kuriöst nog agerar även temporatten strömbrytaren för maskinen. Man måste dock inte dra ner tempot i botten för att stänga av rytmen - en stor vit knapp märkt "Silent/Sound" finns för detta ändamål.

I skrivandes stund har vi använt AutoVari 64 på "China Boy" och "That's a Plenty". Noteras bör dock att vi sedan dessa inspelningar vridit ned balanspoten till ett mörkare läge, för ett mer kraftfullt ljud. Inför framtiden finns även planer på att bygga någon sorts klock-utgång, för att kunna synka andra apparater till den taktfaste Hammond.

- Ljudexempel