Apparater‎ > ‎Lånat & nyinkommet‎ > ‎

EMS Synthi-AKS

  EMS Synthi-AKS är en helt fantastisk synt som vi fått ynnesten att låna av en bekant. Det är en direkt uppföljare till den brittiska klaviaturlösa pionjärsynten VCS-3, med i princip samma uppsättning parametrar men inrymd i en slags portfölj.
I portföljens "botten" ryms även ett konstig plastmembran-klaviatur samt en tillhörande sequencer ("K" resp "S" i "AKS"). Dessa kunde vi dock inte använda oss av, eftersom multikabeln som förbinder klaviatur/sequencer med själva synten saknades sedan länge.

Nåväl - Synthins styrka är inte konventionellt melodispel utan märkliga effekter! Dessa uppstår ofta spontant, eftersom instrumentets struktur är så besynnerlig (observera att VCS-3 faktiskt tillverkades innan MiniMoogen slagit fast de idag så självklara kutymerna för signalflöde, envelope, etc.).

Till sitt förfogande har man tre oscillatorer med stort omfång, en brusgenerator, ett resonant lågpassfilter, en mystisk envelopegenerator som kan återtrigga sig själv, en ringmodulator, ett fjäderreverb, ingångar för externa audiosignaler och separata förstärkare för vänster och höger kanal (stereo, alltså). Dessa enheter kan sedan kopplas ihop medelst en sorts matris med signalkällor i Y-led och ingångar i X-led. För att t.ex. skicka signalen från oscillator 1 till filtret placerar man en liten pluppert i hålet där oscillatorns rad korsar filteringångens kolumn. Man kan alltså skicka många signaler till samma destination, om man så vill. Eftersom det inte finns någon egentlig distinktion mellan audio- och kontrollsignaler leder detta till fascinerande och ofta oväntade resultat. Dessutom finns det olika typer av pluppertar, med olika mycket resistans.

En annan rolig detalj är den lilla joysticken. Denna skickar en kontrollsignal för spakens position i Y-led och en för X-led, och dessa kontrollsignaler finns med som signalkällor i matrisen (och kan således styra allt möjligt).

SHotQ lånade Synthi-AKS specifikt för åska- och regneffekter till Stormy Weather. Vid tillfälle hoppas vi dock kunna låna den igen.