Apparater‎ > ‎

Roland SH-101

  Roland SH-101 torde varit en välförtjänt succé för Roland när den lanserades i åttiotalets början. Efter en lång rad mer eller mindre udda monosyntar verkar det som om företaget här tagit en noggrann titt på vad som funkade och inte i tidigare modeller, samlat allt det viktigaste, designat det hela med användarvänlighet som ledstjärna och slutligen lagt till några teknologiska godbitar som arpeggiator och sequencer.
Dessutom är syntens kaross i plast, den kan drivas med batterier och man kan hänga den i en axelrem och springa fram på scenen likt den värste sologitarrist. Det finns t.o.m. ett speciellt handtag för pitch bend och modulation för det sistnämnda ändamålet. Som kronan på verket tillverkades SH-101 i flera olika färger (grått, rött och blått). SHotQs SH-101 (familjärt kallad "Rolle") är röd.

Trots den kommersialism som genomsyrar Rolle måste vi genast poängtera att detta är en mycket flexibel synt. Faktum är att HotSynthQuintetten ständigt förbluffas över vilken mängd olika ljud man kan få fram ur den lille röde gynnaren. Dock ska vi säga att även om ljudrikedomen är ofantlig är ljudens grundkvalitet kanske inte den bästa - Rolle har en tendens att låta lite grötig, och både oscillator och filter låter mer styggt än vackert. Detta behöver ju dock inte vara negativt!

Rolle är en singel-VCO-synt, med ett 24 dB/oktav lågpassfilter, en ADSR-envelope och en LFO. Av denna tämligen enkla komponentuppsättning har man gjort det mesta möjliga: Oscillatorn har en oktavomkopplare för 16' - 2' (alltså en oktav mindre än föregångaren SH-09 - detta kompenseras dock mer än väl av oktavomkopplaren för klaviaturen, se nedan). Vidare finns en regel för mängden LFO-modulation av tonhöjden. Oscillatorn kan producera sågtandsvåg och pulsvåg, vars pulsvidd kan varieras manuellt, från LFO eller från envelope. En mixersektion låter användaren blanda sågtand, puls, suboscillator (fyrkant/pulsvåg, en eller två oktaver ner) samt vitt brus. Dock finns ingen extern signalingång som i SH-09 (i grundutförande vill säga; vår Rolle är av Beskberg modiferad med just en sådan ingång).

Signalen från mixersektionen går till filtret, vilket har tämligen normala kontroller (cutoff, resonans, envelope- resp LFO-modulation samt keyboard tracking). Tyvärr ingen inverterad enveloperespons. ADSR-envelopen används för filter och amplitud, men det finns även en gate-omkopplare för amplituden i vanlig ordning. Envelopen har en omkopplare för single trig, multiple trig eller trig från LFO.

LFOn har omkopplare för triangelvåg, fyrkant, random eller brus (det sistnämnda är mycket användbart för skitiga och trasiga ljud), samt en hastighetsregel. LFO-delay hör till en av de funktioner som fått stryka på foten.

Till vänster om den två och en halv oktav långa klaviaturen finner man en "Performance-sektion", med följande parametrar: En pitchbend-spak där man i numera välbekant Roland-stil kan lägga till vibrato genom att föra spaken från sig. Mängden bend (både pitch och filteröppning) och vibrato kan ställas in steglöst. Värt att notera är att detta vibrato är "oberoende" av den LFO-modulation man ställt in i oscillator--sektionen (hastigheten är ju naturligtvis densamma - det är ju samma LFO). Man kan alltså använda sig av random- eller brusmodulering och ändå ha tillgång till vanligt vibrato (alltid sinusvåg). Vidare finns inställningar för portamento, inklusive "auto-läge", där portamento endast appliceras vid legatospel. Slutligen volym och en oktavtransponeringsomkopplare. Denna transponerar alltså klaviaturen, inte VCOn. Mycket bra tänkt och implementerat.

SH-101 har även en 100-stegs stepsequencer samt en arpeggiator (up/down/up+down) med hold-funktion om man så önskar. Båda dessa använder sig av LFOns tempo (men detta kan om man vill ersättas med inkommande trigsignal). Tune-ratt, Hold-knapp (bra för arpeggiospel eller drones) samt transponeringfunktion av klaviaturen fullbordar panelens parametrar. Om man räknar med tranponering, oktavomkopplare för klaviatur och oscillator, pitch bend samt sub-oscillator har Rolle ett omfång på 11 oktaver!

Rolle kan sända och ta emot CV/Gate. Ett oväntat användningsområde för detta har varit att låta Rolle agera LFO-signal (medelst arpeggiator) för Tridenten, vilken saknar filter-LFO men har en CV-ingång för filtermodulation. Vi har även med framgång använt Rolle tillsammans med en lånad Technosaurus Microcon-modul (Topzy).

SHotQ har använt sig av Rolle på nästan alla låtar vi gjort, och den förmår som sagt fortfarande överraska ibland. Vi skulle faktiskt kunna tänka oss att ha en till!

- Ljudexempel