Verkstad‎ > ‎

Bizarra Lösningar På Triviala Problem

   

Detta praktverk beskriver bl.a. de onödigt komplicerade uppkopplingar som quintetten använt sig av vid olika tillfällen. Du slår upp en sida och läser med intresse om uppkopplingen för tågkompet i "Night Train":

"...gummisnoddarna gick av, varför förslaget förkastades. I stället användes Boss DR-110 Dr Rhythm som rytmisk motor. En lämplig rytm programmerades, och accent lades på alla sextondelar, eftersom den lilla "trig out"-kontakten på baksidan skickar ut trigpulser i takt med accenterna. Från denna halvtrasiga, på sniskan hängande kontakt drogs en kabel som förgrenades till tre med hjälp av ett litet kontaktdon från Claes Ohlsson (149 kr).

Trigsignal nummer ett gick till Roland SH-101 och tjänade som extern klocka för den inbyggda sequencern. På denna hade programmerats en rytmisk "du-dunk" slinga i annan meter (avsedd att emulera hjul mot skenskarvar).

Trigsignal nummer två gick till trig-ingången för Brass-sektionen på Korg Trident (på vilken en tangent tejpats i nedtryckt läge). Ett percussivt filter-resonansljud ställdes in och utsändes via den inbyggda flangern ställt på långsamt svep med medelhög återkoppling. För att ytterligare variera ljudet sändes även CV från SH-101 till Brass-sektionens filterfrekvensingång. Att notera är att Tridentens trig-ingång använder sig av "låg" trig (gnd), medan den utsända signalen var "hög" - Tridenten triggades alltså strax efter övriga komponenter. Detta ansågs bara ge ett bättre sväng.

Trigsignal nummer tre skulle helst gå till NordLeaden, men någon reguljär omvandlare mellan analog trig/gate och MIDI fanns ej till hands. I stället hittades den lilla kontrolldosan till en ddrum Padstation (MIDI-slagplattor), vilken även var försedd med en ingång för trigsignal från bastrumpedal. Trigsignalen anslöts därtill, omvandlades till MIDI-noter och försvann in i Cubase VST. I programmet delades signalen ytterligare en gång för att skickas till två kanaler på NordLeaden (efter att den ena kanalen processats i VSTs MIDI-delayeffekt). NordLeaden fick så agera "vagt tågbrus" och "tydligt tågbrus" av typen shof-shof-shof (det senare ljudet även försedd med långsamt LFO-filtersvep).

Så drogs maskinen igång, och samtliga ljudkällor spelades in i en tagning (några efter att ha passerat Zoom Studio 1201s Phaser-effekt).

Nu var det dags att lägga på melodi- och solostämmor, varvid Löfvberg plockade fram gummisnoddarna igen och började..."

 

Tillbaka...